galeri


Noson gyda'r Ser

image

Cyngerdd elusennol i godi arian i Tŷ'r Enfys (Ysbyty Gwynedd).

Kev Bach (Capital FM) fydd yn cyflwyno noson yng nghwmni:

Harmoneli

Howard Hughes(consuriwr)

Jonathan Davies

Tudur Wyn

Welsh Whisperer

Wynne(Elvis)Roberts

Eurwyn

Gwen Edwards

 

Noddir y noson gan y cigydd O.G Owen (Caernarfon) gyda diolch i’r argraffwyr W.O. Jones (Llangefni).

19:30 - Dydd Sadwrn, 20 Hydref Tocynnau