galeri


Dwyn i Gof

image

Drama ddifyr a phryfoclyd gan y diweddar Meic Povey sydd yn cyfuno’r dwys a’r digrif wrth sôn am bwnc cyfredol, sydd ‘ar feddwl’ pawb y dyddiau hyn…

 

Mae Huw a Bet yn briod ers 40 mlynedd a Gareth, eu unig fab, ar fin priodi Cerys. Mae trefniadau i’w cadarnhau. Mae Huw’n benderfynol o chwarae ei ran ond gyda’i gof yn araf ddadfeilio mae perygl i gyfrinachau hen a newydd gael eu datgelu. Ond pa mor fregus yw Huw mewn gwirionedd? Sut mae Bet yn ymdopi â’r sefyllfa? Oes rheswm gan Gareth i boeni am bechodau’r tadau, ac a yw Cerys yn gweld y tad yn y mab?

Canllaw oed: 16+

Cast: Gwenno Hodgkins, Llion Williams, Rhodri Meilir a Sara Gregory

Cyfarwyddwr: Betsan Llwyd

19:30 - Dydd Mawrth, 9 Hydref Tocynnau

19:30 - Dydd Mercher, 10 Hydref Tocynnau