galeri


Catrin Finch & Seckou Keita

image

Mae’r cydweithrediad aruthrol hwn, sy’n fawr ei glod gan y beirniaid, ac sydd wedi ennill gwobrau di-ri, rhwng dau berfformiwr penigamp - y delynores Gymreig Catrin Finch a’r chwaraewr kora o Senegal, Seckou Keita - yn darparu arddangosfa syfrdanol o gerddoriaeth o’r radd flaenaf.

Gan dynnu’n ddwfn ar eu traddodiadau amrywiol eu hunain a’u trawsffurfio gyda synergedd hynod, mae Catrin a Seckou wedi adeiladu enw da heb ei ail am eu perfformiadau rhyfeddol. Yn dilyn llwyddiant ysgubol eu halbwm cyntaf, cafodd eu hail albwm SOAR, y bu aros mawr amdano, ei lansio ym mis Ebrill 2018. Mae’r albwm yn troi o gwmpas adenydd y gwalch, yr aderyn ysglyfaethus godidog a ddychwelwyd i Gymru’n ddiweddar yn dilyn absenoldeb o ganrifoedd, sy’n gwneud ei daith flynyddol o 3,000 milltir o arfordiroedd Gorllewin Affrica i aberoedd Cymru, gan hedfan dros rwystrau o waith Dyn, yn yr un modd a bydd cerddoriaeth a breuddwydion yn gwneud, mewn siwrnai gynhenid ac epig o wytnwch.

Yn gyfareddol, yn fesmereiddiol, yn gywrain ac yn etheraidd, dyma i chi gerddoriaeth nodedig a phrofiad byw gwefreiddiol.

Gyda chefnogaeth gan Gwyneth Glyn
Bydd Gwyneth Glyn yn ymuno i gefnogi Catrin a Seckou.Yn fardd, awdures a chantores, daw Gwyneth o Gricieth yn Eifionydd.Bydd yn perfformio caneuon o'i halbym newydd 'Tro' gyda’i band Dylan Fowler, Rowan Rheingans a Gill Stevens.

 

Cynhyrchiad Theatr Mwldan

19:30 - Dydd Gwener, 23 Tachwedd Tocynnau