galeri


Noson Wobrwyo Chwaraeon Gwynedd a Môn

image

Elin Fflur fydd yn cyflwyno’r seremoni flynyddol i wobrwyo pobl ifanc Gwynedd a Mon am eu llwyddiant ym maes chwaraeon.

 

Mae'r digwyddiad am ddim, ond mae angen tocyn arnoch i fynychu.  Tocynnau ar gael o'r Swyddfa Docynnau yn unig.  Ffoniwch 01286 68522 i archebu eich lle.  Uchafswm o 10 tocyn i bob cwsmer.

18:30 - Dydd Iau, 12 Gorffennaf Tocynnau