galeri


Gig Llwyfan Roc

image

Aelodau ifanc Ysgol Roc Sbarc - prosiect celf Galeri ar gyfer plant a phobl ifanc sydd yn perfformio cymysgedd o ganeuon hen a newydd Cymraeg a Saesneg – o roc trwm i faledi swynol i gloi’r tymor. Dewch i fwynhau’r gerddoriaeth a

thalentau ifanc yr ardal!

 

Os ydych chi rhwng 10 (blwyddyn 5) – 21 oed a gyda diddordeb cael gwersi llais/gitar (trydan/bas)/dryms:

01286 685 250

sbarc@galericaernarfon.com

19:30 - Dydd Mercher, 27 Mehefin Tocynnau