galeri


Estyneto

image

Ymunwch a ni am sesiynau cyson o ddawns/symud i gerddoriaeth sydd yn arbennig i unrhyw berson dros 60 mlwydd oed.

 

Caiff y sesiynau eu harwain gan ddawnswyr a choreograffwyr arbennig iawn - Cai Timos ac Angharad Price Jones, ar y dyddiadau canlynol:

20.05.2018 | 03.06.2018 | 10.06.2018 | 15.07.2018 | 29.07/2018 | 19.08.2018

 

Yr oll sydd angen arnoch yw'r awydd i gadw'n iach ac yn heini - dewch i roi cynnig arni!

 

Gyda diolch i Dawns i Bawb

13:30 - Dydd Sul, 19 Awst Tocynnau