galeri


Ty Mewn Trefn

image

(Digwyddiad am ddim - sylwer nid oes angen archebu tocyn)

 

Mae’n wanwyn. Tymor y tacluso. Tymor rhoi y tŷ mewn trefn.

 

Ond beth am beth am roi eich bywyd personol mewn trefn a pharatoi ar gyfer diwedd oes?

 

Dyma gyfle i drafod agweddau ar farwolaeth, galar a gofal diwedd oes mewn pnawn o weithgaredddau cynhwysol. Mae’r arlwy yma yn rhan o ‘Wythnos Codi Ymwybyddiaeth Byw Nawr’ yng Nghymru dan arweiniad mudiad Hospis y DU.

 

Trefnir y diwrnod gan Byw Nawr a Caffi Angau Galeri.

13:00 - Dydd Sadwrn, 19 Mai Tocynnau