galeri


Noson o Ddawns 2019

image

Noson o berfformiadau gan grwpiau dawns amrywiol o siroedd Gwynedd a Môn.

 

Mae’r noson flynyddol yma yn rhoi llwyfan broffesiynol i blant a phobl ifanc yr ardal i ddangos eu sgiliau dawnsio/symud.

 

Trefnir y noson gan Swyddogion Pobl Ifanc Egniol Gwynedd a Môn.

19:00 - Dydd Iau, 11 Ebrill Tocynnau