galeri


Edinburgh Fringe Preview: Mark Simmons & Jayde Adams

image

Wrth i ŵyl Ymylol Caeredin nesau, mae’n bleser mawr gennym groesawu tair noson gomedi - oll gyda digrifwyr o fri sy’n paratoi i wynebu cynulleidfaoedd Caeredin...

 

Yn perfformio heno:

 

Mark Simmons

Digrifwr un-llinell yw Mark Simmons - mewn gwirionedd, mae’n “feistr y jocs un-llinell” one4review ★★★★★. Enillodd hyn le iddo yn Joc Orau’r ŵyl Ymylol Dave yng Nghaeredin 2017. A dyma fo rŵan yn dod a’i sioe ddiweddaraf

atoch cyn Caeredin. Dyma’r ail dro iddo fod yn Galeri wedi iddo fod yma yn ddiweddar yn cefnogi Seann Walsh. Bu hefyd yn cefnogi Rob Beckett, Rob Brydon, Michael McIntyre a Jack Dee dros y blynyddoedd diwethaf ar eu teithiau

ledled y wlad.

 

Jayde Adams: The Divine Ms Jayde (Gwaith ar y Gweill)

Enillodd Jayde doreth o wobrwyon comedi a chafodd ei henwebu am fwy byth.

 

Eleni yng Ngŵyl Ymylol Caeredin, mae Ms Jayde wedi penderfynu rhoi’r gorau I fod mor felltigedig o wylaidd a thrawsnewid ei hun o’r diwedd i’r ‘diva’ fu ynghudd ynddi erioed. Wedi dwy flynedd lwyddiannus o ddangos ei henaid i’r byd ar y llwyfan, yn 2018 daw Jayde yn ddwyfol... ond cyn i hynny ddigwydd, rhaid iddi weithio’r peth allan yn iawn!

 

Tocynnau yn £8 ymlaen llaw / £10 ar y diwrnod (neu cewch hatric am ddim ond £21!)

20:00 - Dydd Iau, 19 Gorffennaf Tocynnau