galeri


Sgriblo

image

Sesiynau ysgrifennu misol ar gyfer plant 7–11 oed dan ofal Sian Northey.

 

Nod y sesiynau yw annog plant i fwynhau ysgrifennu creadigol heb bwysau cwricwlwm nag athro.

 

Dyddiadau’r tymor: 12.05.18 – 09.06.18 – 14.07.18

 

Cefnogir y sesiynau gan Llenyddiaeth Cymru

11:00 - Dydd Sadwrn, 14 Gorffennaf Tocynnau