galeri


TONIC: Dylan a Neil

image

Cyfle i fwynhau perfformiad gan y tad a’r mab o’r Felinheli, Dylan a Neil yn nol a’r lwyfan TONIC.

 

Gyda gyrfa sy’n ymestyn bron i 30 mlynedd maent ymusg y deuawdau mwyaf llwyddianus Cymru. Maent wedi ymddangos ar lwyfannau ledled Cymru a thu hwnt. Dewch am brynhawn hwyliog a chlywed cymysgedd o ganeuon canu

gwlad gyda ambell i gan traddodiadol yn sain unigryw y ddeuawd.

 

Bydd paned i ddilyn.

14:30 - Dydd Iau, 7 Mehefin Tocynnau