galeri


Migl di Magl di

image

Stori, dawnsio a chanu yn Gymraeg i blant bach 0-3 a’u rhieni/gwarchodwyr.

 

Cyfle i gyflwyno’r Gymraeg i’ch plentyn mewn sesiynau hwyliog a chreadigol.

 

Dewch i gael hwyl ac i gymdeithasu – croeso cynnes i bawb!

 

Sesiynau yn ddibynol ar isafswm penodol o fynychwyr. Archebwch yn gynnar er mwyn sicrhau eich lle.

 

Cyflwyinr y sesiwn gan Dawns i Bawb mewn partneriaeth â Galeri.

10:30 - Dydd Sadwrn, 14 Gorffennaf Tocynnau