galeri


Gweithdy Ffotograffiaeth / Photography Workshop

image

Gweithdy arbennig ar gyfer y rheini sydd dros 16 oed ac yn diddori mewn ffotograffiaeth.

 

Sesiwn tair awr i ddod i adnabod eich camera a dod a’ch lluniau yn fyw dan arweiniad y ffotograffydd - Kristina Banholzer.

 

Bydd y sesiwn yn cychwyn yn Galeri, lle bydd Kristina yn rhoi cyngor ar sut i dynnu llun bwyd yn ogystal a lluniau naturiol o bobl yn mwynhau eu hunain. Bydd cyfle wedyn i fynd o gwmpas Gŵyl Fwyd Caernarfon gyda’ch camerau, cyn dychwelyd i Galeri i olygu eich lluniau.

 

Dewch a’ch camera SLR efo chi os oes gennych un neu gadewch i ni wybod os fyddwch angen menthyg un.

 

Capasiti cyfyngedig – archebwch eich lle yn gynnar!

09:00 - Dydd Sadwrn, 12 Mai Tocynnau