galeri


TONIC: Annette a Chriw'r Antur

image

Heddiw bydd sesiwn cerddoriaeth reolaidd Annette Bryn Parri gyda chriw Antur Waunfawr yn newid lleoliad. Bydd cyfle i bawb ei fwynhau yn theatr Galeri fel rhan o gyfres Tonic.

 

Mae Annette yn gyfarwydd fel cyfeilyddes i gantorion enwog ar lwyfannau yng Nghymru ac ar draws y byd ond mae hi hefyd yn gwneud llawer o waith cerddorol gyda phlant ac oedolion gydag anghenion gofal ac anableddau dysgu.

 

Bydd paned i ddilyn.

14:30 - Dydd Iau, 10 Mai Tocynnau