galeri


Gŵyl Ddawns i’r Teulu / Family Dance Festival

image

Digwyddiad rhad ac am ddim, yn cynnwys pedwar perfformiad byr a chyfle i ddawnsio! Dewch i fwynhau awr llawn dop o ddawnsio gan y tri chwmni mwyaf bywiog yng Nghymru ac un grŵp dawnsio cymunedol a gweld dawnswyr anhygoel yn troi a throsi, disgyn a llithro ar hyd y lle!

Addas ar gyfer pob oed.

DOES DIM ANGEN ARCHEBU YMLAEN LLAW-  dim ond cyrraedd a mwynhau'r sioe. Mi fydd y perfformiadau yn digwydd tu allan ar y Doc (yn dibynnu ar y tywydd) neu tu mewn yn y caffi-bar am 12.00 14.00 a 16.00

Bydd perfformiadau gyda Sain Ddisgrifio a Theithiau Cyffwrdd am 14:00 trwy gyfrwng y Gymraeg ac am 16:00 thrwy gyfrwng y Saesneg.

Mi fydd gweithdy blasu yn dilyn pob perfformiad ac am 2pm bydd y ddawnswraig Cêt Haf (Seren y sioe boblogaidd Asra ar S4C) yn arwain gweithdy trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyflwynwyd mewn partneriaeth â Bombastic a Coreo Cymru ac mewn cydweithrediad â Chanolfan Mileniwm Cymru a Chanolfan Celfyddydau Memo.

12:00 - Dydd Mawrth, 27 Mawrth Tocynnau