galeri


Two Blondes and a Harp

image

Mae’r cabarê ungryw hon sy’n cyfuno llais gwefreiddiol a thelyn yn cyflwyno doniau canu a chomediLowri-Ann RichardsaDylan Cernyw.  Fe fyddwch wrth eich bodd gyda’r dewis o ganeuon – repertoire yn amrywio o Coldplay i Sia, Bowie i Manilow, caneuon traddodiadol Cymreig i Lady Gaga ..... a llawer mwy. Mae’r sioe fyrlymus, egniol a doniol hon yn llusgo cabarê gerfydd ei thannau i’r 21 ganrif!

21:30 - Dydd Llun, 2 Ebrill Tocynnau