galeri


Wy, Chips a Nain : Neuadd Goffa Cricieth

image

Stori deuluol a gwirioneddol hyfryd sy’n dathlu’r berthynas unigryw rhwng Nain a’i wyr.

Mae Guto yn caru treulio amser gyda’i Nain.  Trip cwch i Iwerddon, picnic ar lan y môr, fflagiau semaffôr a thylwyth teg yn troi plant yn selsig!

Ond mae’r antur fwyaf eto i ddod…

Wedi ei ysgrifennu gan Gwyneth Glyn, mae Ŵy, Chips a Nain yn ddarlun gonest o bwysigrwydd cariad, cyfeillgarwch a hwyl rhwng dwy genhedlaeth wrth wynebu bywyd gyda dementia.

 

Cast: Gwenno Hodgkins a Iwan Garmon

Cyfarwyddwr: Iola Ynyr

 

Cyd-gynhyrchiad rhwng Franwen a Galeri sydd yn addas i oed 7+.

 

Bydd y perffromiad yma yn Neuadd Goffa Cricieth.

13:30 - Dydd Gwener, 9 Mawrth Tocynnau

18:00 - Dydd Gwener, 9 Mawrth Tocynnau