galeri


Chief Musician's Contest / Y Pencerdd

image

Talwrn y Pencerdd

Unawdau Telyn

Debussy: Trio Sonata i’r ffliwt, fiola a’r Delyn (gan Ensemble Cymru)

 

Dewch i gefnogi’r telynorion ifanc a ddaeth i’r brig wrth iddynt gystadlu am wobr o £5000 yn y cylch terfynol o brif cystadleuaeth yr Ŵyl.

 

Bydd Benjamin Creighton-Griffiths yn perfformio yn y bar yn syth wedi’r cyngerdd!

 

Cofiwch fanteisio ar bris tocynnau rhatach os yn archebu cyn 01.02.18!

19:30 - Dydd Sadwrn, 7 Ebrill Tocynnau