galeri


The Flying Bedroom

image

Sioe ddwyieithog i deuluoedd yn seiliedig ar lyfr gan Heather Dyer

“Mae llofft Elinor yn edrych yn gyffredin ond tydi o ddim.

Pan fydd Elinor yn cysgu, gall ei ‘stafell wely hedfan.”

 

Ymunwch ag Elinor a’i ‘stafell wely ar antur i diroedd pell, o dan y môr a draw i’r gofod pell. Dewch i ddarganfod ffrindiau newydd fel môr-ladron sy’n ymladd a gofodwyr anlwcus.

 

=======================

 

Bydd gweithdai dawns a digidol ar gael i aelodau o’r gynulleidfa (+£2 yr un) am 14:00 a 16:30:

Gweithdy dawns (addas i oed 5+. Gall plant fengach hefyd gymeryd rhan ond bydd angen rhiant/gwarchodwr).

Gweithdy digidol (addas i oed 5+)

Capasiti cyfyngedig - awgrymwn eich bod yn cofrestru ymlaen llaw drwy'r Swyddfa Docynnau > 01286 685 222

13:00 - Dydd Mercher, 28 Mawrth Tocynnau

15:30 - Dydd Mercher, 28 Mawrth Tocynnau