galeri


Clwb Comedi Club: Ebrill

image

Mae hi’n fraint croesawu nosweithiau comedi ‘Kill for a Seat’ yma i Galeri yn fisol.

 

Bydd y nosweithiau yma yn cyflwyno comediwyr amrywiol gan gynnwys enwau mawr y clybiau comedi yn ogystal a rhoi llwyfan i dalentau ifanc a newydd y diwydiant.

 

Yn perfformio heno (noder newid yn yr artistiaid):

LUKAS KIRKBY

KATE MCCABE

DANNY MCLOUGHLIN(pob lwc i JESS FOSTEKEW gyda'i thaith hi)

a gwestai arbennig

 

Canllaw oed: 18+

Capasiti cyfyngedig – archebwch ymlaen llaw i sicrhau eich seddi!

20:00 - Dydd Mercher, 11 Ebrill Tocynnau


Trêl