galeri


Cabarela

image

Llwyddodd ein noson Cabarela Nadolig i werthu allan o fewn wythnos a chafwyd noson fythgofiadwy yn y theatr. Rydym yn hynod o falch felly i gynnig ail gyfle i chi fwynhau noson o gomedi a chabaret Cymraeg yng nghwmni’r dair chwaer swynol Sorela, a’r cerddor a’r comediwr Hywel Pitts.

 

Bydd Esyllt Sears a Divas & Diceds yn ymuno a'r noson.

 

Noson anaddas i blant a phobl cul. Bydd rhegi a jocs anweddus yn rhan o’r noson.

20:00 - Dydd Iau, 29 Mawrth Tocynnau