galeri


Migl di Magl di

image

Stori, dawnsio a chanu yn y Gymraeg i blant bach 0-3 a’u rhieni/gwarchodwyr.Cyfle i gyflwyno’r Gymraeg i’ch plentyn mewn sesiynau hwyliog a chreadigol. Croeso cynnes i bawb!Cynhelir y sesiynau yn fisol ar am 10.30 i 11.30 ar y dyddiadau isod:

 

18.01.2018

15.02.2018

15.03.2018

19.04.2018

 

 

Llefydd cyfyngedig - archebwch eich lle yn gynnar

 

Gyda chefnogaeth gan Ras yr Iaith

10:30 - Dydd Iau, 15 Mawrth Tocynnau

10:30 - Dydd Iau, 19 Ebrill Tocynnau