galeri


Sgin ti Fonolog?

image

Noson arbennig i ddathlu cyfrol newydd Cefin Roberts o fonologau i bobl ifanc.

 

Ers rhai blynyddoedd bellach fe ddaeth y fonolog yn gystadleuaeth boblogaidd gan lefarwyr o bob oedran mewn eisteddfodau bach a mawr, a chystadleuwyr yn gyson yn ffonio Cefin Roberts yn holi, ‘Sgin ti fonolog i mi?’ Ac felly mae

wedi mynd ati i sgwennu’r gyfrol hon ar eu cyfer.

 

Bydd Angharad Price yn holi Cefin am ei gyfrol, a chawn gyfle i fwynhau detholiad o’r monologau gan ddisgyblion a chyn-ddisgyblion Ysgol Glanaethwy yn ogystal a cherddoriaeth gan Gôr Iau Glanaethwy.

 

Trefnir y noson gan Wasg y Bwthyn ac Ysgol Glanaethwy.

Gan bod tocynnau yn rhad ac am ddim, mae cyfyngiad o 4 tocyn pob archeb/person. O'r herwydd ni fydd tocynnau ar gael o'r Swyddfa Docynnau yn unig neu drwy ffonio 01286 685 222.

14.01.2018 | 19:00 - Tocynnau