galeri


Cain

image

Grŵp perfformio dawns Galeri ar gyfer unrhyw berson dros 60 oed yw Cain.

 

Mae’r criw yn cyfarfod yn gyson ar gyfer dyfeisio, datblygu ac ymarfer gwaith newydd dan arweiniad y coreograffydd a’r tiwtor Cai Tomos.

 

Yn ystod y tymor hwn, bydd y grwp hefyd yn gwetio ar brosiect sy’n cyfuno barddoniaeth a dawns efo’r Prifardd Gwion Hallam.

 

Cynhelir y sesiynau ar y dyddiadau isod rhwng 10:00 – 12:30 a 15:00 – 17:00

07.01.18 | 11.02.18 | 04.03.18 | 15.04.18

 

Pris aelodaeth am y tymor: £60. Mae’n bosib bydd sesiynau ychwanegol (+£10 y dydd)

 

Croeso cynnes iawn i aelodau newydd!

 

Diolch i Dawns i Bawb ac i Lenyddiaeth Cymru am gefnogi.

07.01.2018 | 10:00 - Tocynnau