galeri


Sgriblo

image

Sesiynau ysgrifennu misol ar gyfer plant 7–11 oed dan ofal Sian Northey.

 

Nod y sesiynau yw annog plant i fwynhau ysgrifennu creadigol heb bwysau cwricwlwm nag athro.

 

 

Dyddiadau’r tymor: 13.01.18 / 10.02.18 / 03.03.18 / 14.04.18

 

£7.50 y mis neu os yn archebu’r 4 ar y dechrau: £28!

Capasiti cyfyngedig – cyntaf i’r felin.

11:00 - Dydd Sadwrn, 14 Ebrill Tocynnau