galeri


2071

image

Cwmni Pendraw sydd yn cyflwno 2071 ar ffurf cân, geiriau dramatig a delweddau fideo sydd yn cwmpasu materion amgylcheddol llosg yr oes - llygredd awyr, gwastraff plastig, colled rhywogaethau, dadgoedwigo, diflaniad gwenyn ac wrth gwrs newid hinsawdd.

Cast yn cynnwys Wyn Bowen Harries (actor), Angharad Jenkins (Cerddor - Calan), Gwilym Bowen Rhys (Cerddor - Plu) a Sion Eirwyn Richards (Fideo).

Sut fyd fydd yno erbyn 2071?

 

Bydd sesiwn werin anffurfiol gyda’r cerddorion yn dilyn am 9pm yn ardal y bar, croeso i chi ddod ag offeryn i ymuno!

19.01.2018 | 19:30 - Tocynnau