galeri


Paddington 2 (PG)

image

Wedi ymgartrefu’n ddedwydd bellach gyda’r teulu Brown ac yn aelod poblogaidd o’r gymuned leol yn Llundain (wedi’r cwbwl, dim yn aml iawn y cewch arth sy’n gallu siarad!).  Gyda’i fodryb Lucy ar fin cael ei phenblwydd yn 100 oed, mae Paddington yn benderfynol o brynu’r anrheg penblwydd perffaith iddi.

 

Mae Paddington yn cael cyfres o swyddi er mwyn gallu prynu’r anrheg - ond caiff yr anrheg ei ddwyn! Tasg Paddington a’i deulu yw darganfod pwy yw’r lleidr a chael ei anrheg yn ôl.

 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 y tocyn ar ddiwrnod y dangosiad.

05.01.2018 | 10:00 - Tocynnau | 14:00 - Tocynnau

06.01.2018 | 11:00 - Tocynnau

07.01.2018 | 14:00 - Tocynnau


Trêl