galeri


Tryweryn: Mwy Na Symbol

image

‘Maen rhaid i ni ddeall yn union beth ddigwyddodd.Dyma weithred sydd, efallai, yn fwy nag unrhyw beth arall yn yr oes fodern wedi dylanwadu ac effeithio yn fwyaf di-droin-ôl arnom ni fel cenedl. 

 

Y dramodydd Manon Eames fydd yn sgwrsio efo Nia Thomas o Adran Newyddion BBC Cymru am ei nofel gyntaf,Porth y Byddar,sy’n seiliedig ar newyddiaduraeth y cyfnod.

 

Sgwrs mewn cydweithrediad a Gwasg y Bwthyn. Bydd stonidin lyfrau wrth law yn gwerthu amrywiaeth o gyfrolau yn ystod y dydd.

 

Bargen – tocynnau ar gyfer y 4 sgwrs am £10!

30.09.2017 | 10:30 - Tocynnau