galeri


TONIC Dolig: Rhys Meirion

image

Ein canwr preswyl, y tenor Rhys Meirion fydd yn perfformio yng nghyfres Tonic olaf y flwyddyn.  Annette Bryn Pari fydd yn cyfeilio rhaglen o gerddoriaeth poblogaidd a charolau amrywiol.

 

Yn dilyn y cyngerdd, bydd cyfle i fynd i ysbryd yr Wyl gan ganu hen ffefrynnau Nadoligaidd mewn awyrgylch anffurfiol yng nghyntedd Galeri.  Byddwn yn croesawu Band Pres Ysgol Syr Hugh Owen ynghyd a'u harweinydd Beti Rhys i gynnig adloniant a chyfeiliant.  Dewch i ymuno yn y canu - a Nadolig Llawen i chi gyd!

21.12.2017 | 14:30 - Tocynnau