galeri


NT Live: Hamlet (12A)

image

Benedict Cumberbatch(Sherlock, The Imitation Game, Doctor Strange)sy’n cymryd y rôl deitl yn drasiedi fawr Shakespeare.

Cafodd y darllediad gwreiddiol yn 2015 ei wylio gan dros 750,000 yn rhyngwladol, ac o’r herwydd – daw yn ôl i sinemau.

Wrth i wlad arfogi ei hun yn barod i ryfel, mae teulu yn rhwygo ei hunain yn ddarnau. Wrth iddo gael ei orfodi i ddial marwolaeth ei dad, mae Hamlet yn ymladd yn erbyn yr amhosibilrwydd o’i sefyllfa ofnadwy, gan fygwth ar ei gallineb ei hun a diogelwch ei wlad.

08.10.2017 | 18:00 - Tocynnau