galeri


Shakespeare Schools Festival

image

Mae Sefydliad Shakespeare Ysgolion yn falch o gyflwyno gŵyl ddrama ieuenctid mwyaf y byd yn Galeri – am y tro cyntaf.

 

Cyfle i fwynhau cyfres o gynhyrchiadau Shakespeare unigryw wedi’u llwyfannu gan ysgolion lleol – Ysgol Gymunedol Pentraeth ac Ysgol Brynrefail.

 

Mae SSF yn elusen addysgiadol ddiwylliannol sy’n trawsnewid bywydau drwy bŵer unigryw Shakespeare. Bydd 30,000 o bobol ifanc ar hyd a lled Prydain yn cymeryd rhan eleni!

 

Am fwy o fanylion: shakespeareschools.org/the-festival

16.11.2017 | 19:00 - Tocynnau