galeri


Hedd Wyn

image

Sioe un dyn: Hedd Wyn - Pam eu bod nhw dal yn cofio? gan Anni Llŷn.

 

I nodi canmlwyddiant ers marwolaeth a champ Eisteddfodol y Prifardd Hedd Wyn, dyma gyfle i blant Cymru glywed ei stori drist ond ysbrydoledig. 

 

Gyda'r Rhyfel Byd Cyntaf yn gefnlen, bydd cyfle i'r plant fod yn rhan o'r stori a dysgu am ddyfalbarhad y bardd wrth iddo geisio gwireddu ei freuddwyd o ennill Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol. 

 

Dewch ar daith i ddysgu mwy am yr unigolyn arbennig yma a'i ran pwysig yn hanes Cymru. 

30.09.2017 | 12:15 - Tocynnau