galeri


Borg vs McEnroe [15]

image

Ffilm am un o eiconau mwyaf y byd Björn Borg a’i brif wrthwynebydd, y John McEnroe ifanc a dawnus, a’u cystadleuaeth ryfeddol yn nhwrnament Wimbledon yn y 1980au. Hanes dau ŵr sydd yma a drawsnewidiodd gamp tenis ac ennill anfarwoldeb – a hanes y pris y bu’n rhaid iddynt dalu.

 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 y tocyn ar ddiwrnod y dangosiad

06.12.2017 | 14:00 - Tocynnau | 19:30 - Tocynnau