galeri


Hotel Salvation (PG)

image

Yn dilyn cais annisgwyl ac od gan Dayanand Kumar i fynd i farw yn ninas sanctaidd Varanasi er mwyn ennill iachawdwriaeth, does gan Rajiv ddim dewis ond cychwyn ar y daith hon...

 

Ffilm gyda is-deitlau.

 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 y tocyn ar ddiwrnod y dangosiad

 

22.11.2017 | 14:00 - Tocynnau | 19:30 - Tocynnau


Trêl