galeri


Kingsman: The Golden Circle

image

Pan ddinistrir eu pencadlys, gyda’r byd i gyd yn wystl, mae siwrne’r Kingsman yn eu harwain i ddarganfod nythfa o ysbiwyr yn UDA. Rhaid i’r ddau fudias cudd ddod at ei gilydd i drechu’r hyn sy’n elyn iddynt ill dau.

 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 y tocyn ar ddiwrnod y dangosiad

30.10.2017 | 19:30 - Tocynnau

01.11.2017 | 14:00 - Tocynnau | 19:30 - Tocynnau


Trêl