galeri


England is Mine (15)

image

Portread o Steven Patrick Morrissey a’i fywyd cynnar ym Manceinion yn y 1970au cyn iddo ddechrau ei yrfa fel prif ganwr band mwyaf arwyddocaol yr 80au, The Smiths

 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 y tocyn ar ddiwrnod y dangosiad

18.10.2017 | 14:00 - Tocynnau | 19:30 - Tocynnau


Trêl