galeri


Land of Mine (15)

image

Yn Nenmarc wedi’r Ail Ryfel Byd, mae grŵp o garcharorion rhyfel Almaenig yn cael eu gorfodi i glirio miloedd o ffrwydron tir o draeth, a hynny dan lygad Rhingyll o Ddenmarc sydd yn graddol ddod i ddeall mwy am eu llanast…

 

Is-deitlau

 

Bydd pris tocynnau yn codi £1.50 y tocyn ar ddiwrnod y dangosiad

11.10.2017 | 14:00 - Tocynnau | 19:30 - Tocynnau


Trêl