galeri


Maudie (12A)

image

Mae gwraig llawn crydcymalau o Nova Scotia yn gweithio fel howscipar ac ar yr unpryd yn mireinio ei dawn fel artist ac yn y pen draw yn dod yn eilun ei chymdeithas...

 

Bydd prisiau tocynnau yn codi £1.50 y tocyn ar ddiwrnod y dangosiad

27.09.2017 | 14:00 - Tocynnau | 19:30 - Tocynnau


Trêl