galeri


Churchill (PG)

image

Portread agos a phersonol o’r arweinydd rhyfel Winston Churchill, wedi’i osod yn yr ychydig ddyddiau olaf cyn D-Day, ym Mehefin 1944...

Bydd prisiau tocynnau yn codi £1.50 y tocyn ar ddiwrnod y dangosiad.

13.09.2017 | 11:00 - Tocynnau | 14:00 - Tocynnau


Trêl