galeri


Tonic: Sorela

image

Braf yw cael croesawu triawd Sorela sydd yn hannu o Aberystwyth nol i Galeri. Y chwiorydd Lisa Angharad, Gwenno Elan a Mari Gwenllian sydd yn ffurfio'r band.

Wedi perfformio fel lleisiau cefndir i'w mam, Linda Griffiths am flynyddoedd, mae'r dair wedi rhoi cynnig ar berfformio eu hunain fel band, ac yn dilyn ymateb perfformiad cyntaf Sorela ym mis Awst 2016, dyma gyngerdd sy'n argoeli i fod yn un prysur arall!

Dewch i fwynhau canu acapela dwy-ieithog a rhaglen amrywiol o ganeuon gwerin, traddodiadol Cymreig i ganeuon o'r 50au, y 90au yn ogystal a haneuon gwreiddiol y band.

Bydd paned i ddilyn.

28.09.2017 | 14:30 - Tocynnau