galeri


Rich Hall's Hoedown

image

Rydym yn falch o groesawu’r comedïwr – Rich Hall yn ôl i Galeri…

 

Dyma’r ail gymal o’r daith boblogaidd – a does dim amser gwell iddo fod yn teithio fel Americanwr yma ym Mhrydain! Mae arddull sych a  difynegiant y digrifwr byd  enwog  Rich Hall  wedi ennill  enw iddo fel meistr eironi absẃrd a brenin ffraethineb cyflym.

 

Mae gallu Hall i ddatgymalu’r berthynas rhwng y ddwy wlad yn gynnil a chywir ag erioed. Mae ei raglenni dogfen i BBC Four a chyfres BBC Radio 4  ynghyd ag ymddangosiadau ar raglenni megis Have I Got News For You a QI  yn golygu ei fod yn un o gomedïwyr poblogaidd sydd yn teithio’r crynhoi criw sylweddol o ddilynwyr iddo. Mae’rHoedownyn cychwyn gyda dadelfeniad gwywol o America Trump ac yn gorffen gyda dathliad o Americana.

 

Noson unigryw o gerddoriaeth a chomedi…

 

Canllaw oed: 14+

09.12.2017 | 20:00 - Tocynnau


Trêl