galeri


Dim Byd Ynni

image

Beth yw cyfrinach Syr Felix ap Llywarch? Faint o ledi yw Angela? Beth ddaeth â Dylan Tudur nôl i’r Plas? Faint o actores yw Candi Mêl? Beth yn union mae Geriachy bwtleryn ei wybod? Faint o ddihiryn yw Malcom Leech? Bywyd pwy sydd mewn perygl, a pham? A, gall yr Arolygydd Carnben ddatrys pob dirgelwch cyn ei bod yn rhy hwyr?
 
Ffars i’r teulu cyfan…
 
Cynhyrchiad newydd sbon gan Theatr Bara Caws.
Awdur: Emlyn Gomer
Cast: Rhian Blythe, Iwan John, Rhodri Evan, John Glyn Owen, Christine Pritchard, Rhys Parry Jones
Cyfarwyddo: Betsan Llwyd

14.09.2017 | 19:30 - Tocynnau

15.09.2017 | 19:30 - Tocynnau