galeri


Hollti

image

Dim y ni sy efo gafal ar y tir, ond y tir sy efo gafal arnan ni.”
 
Mae datblygiadau ar y gweill i greu atomfa newydd ar Ynys Môn. Ond pa effaith gaiff yr Wylfa Newydd ar ei chymdogion agosaf wrth i beiriant mawr cyfalafiaeth geisio llyncu fferm sydd wedi bod yng ngofal yr un teulu ers cenedlaethau?
 
Oes gennym ni ddewis? Sut arall fedrwn ni ofalu na fydd y golau’n diffodd? Ac onid oes gwir angen y swyddi?
 
Dyma ddrama air-am-air newydd a beiddgar am hawl ein cymunedau i lunio’u dyfodol eu hunain. Gyda sgript wedi’i chreu o gyfweliadau gyda thrigolion lleol, daw cast o wynebau cyfarwydd â’r dadleuon yn fyw.
 
Awdur: Manon Wyn Williams
Cyfarwyddwr: Sarah Bickerton  
Yn seiliedig ar syniad gwreiddiol gan Sarah Bickerton a Marred Glynn Jones.
Byddwn yn cynnal sesiwn holi ac ateb cyn-sioe nos Iau 5 Hydref am 7yh, gyda Manon Wyn Williams, Marred Glynn Jones a Sarah Bickerton, wedi ei gadeirio gan Catrin Jones Hughes.
 
Mynediad ar gyfer y di-Gymraeg drwy gyfrwng SIBRWD – lawrlwythwch yr ap ar eich ffôn/dabled.
 
#Hollti
 
Trefnir bws gwennol i'r ddrama nos Iau, 05.10.17 o Fodedern | Llangefni | Llanfairpwll. Am fwy o fanylion ac i archebu eich sedd: 01286 685 222. Awgrymwn eich bod yn archebu sedd cyn gynted a phosib i sicrhau eich lle.

05.10.2017 | 19:30 - Tocynnau

06.10.2017 | 19:30 - Tocynnau