galeri


Mwgsi

image

Yn seiliedig ar stori wir, dyma ddrama creulon o onest, llawn hiwmor tywyll gan Manon Steffan Ros am yr enwogrwydd a’r unigrwydd o fod yn berson ifanc sy’n byw gyda chancr.

 

"O’dd o’n mynd i fod yn epic.  O’n i’n ferch 18 oed cyffredin. Stres Lefel A tu cefn i mi. O’n i’n barod am haf llawn rosé cyn cychwyn gradd nyrsio.

"Yna bang! Dim ‘duty free, pis-yp a lliw haul i fi. Blwyddyn mwya shit eto."

 

Yn hytrach na haf llawn gwin, gwyliau a giamocs mae Mwgsi'n wynebu chemo, salwch a’r unigedd rhyfedd o fod yn ffigwr trasig.

 

Mae'r cynhyrchiad wedi ei selio ar flog didwyll Megan Davies (www.mwgsi.com), oedd yn cofnodi ei phrofiad o ddygymod â thriniaeth cancr yn ddeunaw oed.

 

Mae’r tensiwn rhwng Mwgsi ei ffrindiau, ei theulu a hi ei hun yn cynnig darn o theatr llawn hiwmor tywyll sy’n mynnu ein bod ni fel cynulleidfa, o bob oed, yn dod wyneb yn wyneb hefo’n dyfodol ansicr ni’n hunain.

 

Cast: Mirain Flur, Melangell Dolma a Catrin Mara

Cyfarwyddwr: Iola Ynyr

Awdur: Manon Steffan Ros

 

Canllaw oed: 14+

17.11.2017 | 18:00 - Tocynnau