galeri


Phil Scraton: The Truth

image

Ar y 15fed o Ebrill 1989, bu farw 96 o ddynion, merched a phlant, dilynwyr Clwb Pêl-droed Lerpwl, dan amgylchiadau dadleuol yn Stadiwm Hillsborough, Sheffield. Er bod y dystiolaeth i’r gwrthwyneb yn llethol, ymhen dyddiau, roedd cyfryngau cynyddol elyniaethus yn dweud mai’r cefnogwyr oedd yn gyfrifol. Marwolaeth ddamweiniol oedd rheithfarn gychwynnol y cwest. Yn 2012 cyhoeddodd adroddiad cynhwysfawr Panel Annibynnol Hillsborough nad oedd bai ar y cefnogwyr ac ymysg ei ganfyddiadau manwl yr oedd beirniadaeth hallt o rôl y cyfryngau. Arweiniodd at gwest newydd, at y rheithfarnau o ladd anghyfreithlon, 25 beirniadaeth o’r awdurdodau, a chyhoeddi nad oedd y cefnogwyr ar fai o gwbl. Gyda’r pwyslais ar rôl y cyfryngau, bydd y sgwrs yn ymchwilio i hanes Hillsborough, gwadu cyfiawnder - a’r ymgyrch i ennill cyfiawnder - gwaith y Panel a’r cwestau.

 

Yr Athro Phil Scraton oedd yn arwain Prosiect Hillsborough, 1989-1995, cyhoeddodd ddau adroddiad helaeth, ac yna ym 1999 argraffiad cyntaf ei lyfr diffiniol, Hillsborough: The Truth. Bu’n gweithio gyda theuluoedd yn eu trallod a’r goroeswyr trwy gydol eu hymgyrch, ac ef oedd pennaeth ymchwil Panel Annibynnol Hillsborough a phrif awdur ei Adroddiad arloesol yn 2012. Bu’n cynghori timau cyfreithiol y teuluoedd trwy gydol pob cwest, ac y mae argraffiad newydd o’i lyfr newydd ei gyhoeddi.

 

01.10.2017 | 19:30 - Tocynnau