galeri


Clwb Celf Haf: Portreadau

image

Tymor arall o sesiynau celf wythnosol ar gyfer plant oed 5 – 11.

 

Yn ystod gwyliau’r Haf, cynhelir gweithdai dwy-ieithog pob bore Mawrth a Mercher ar themau amrywiol dan arweiniad artist proffesiynol. Yn ystod y sesiwn, bydd y plant yn creu portread(au).

 

Awgrymwn eich bod yn archebu eich lle cyn gynted â phosib.

 

Ariennir Clwb Celf Haf 2017 gan Gwyn a Mary Owen.

29.08.2017 | 10:30 - Tocynnau

30.08.2017 | 10:30 - Tocynnau