galeri


Clwb Celf Haf: Printio

image

Tymor arall o sesiynau celf wythnosol ar gyfer plant oed 5 – 11.

 

Yn ystod gwyliau’r Haf, cynhelir gweithdai dwy-ieithog pob bore Mawrth a Mercher ar themau amrywiol dan arweiniad artist proffesiynol. Bydd y sesiwn heddiw yn edrych ar y grefft o brintio.

 

Awgrymwn eich bod yn archebu eich lle cyn gynted â phosib.

 

Ariennir Clwb Celf Haf 2017 gan Gwyn a Mary Owen.

01.08.2017 | 10:30 - Tocynnau

02.08.2017 | 10:30 - Tocynnau