galeri


Protest Fudur

image

Un noson. Un lleoliad. Un thema gogleisiol cyfoes. Chwe drama fer chwareus newydd....

Y thema heno > YNYS

Dramau gan:

Lisa Jên // Beth Angell // Dafydd Llewelyn // Elgan Rhys // Christopher.T Harris ac yn popio’i cheirios (yn sgwennu i Dirty Protest am y tro cyntaf) mae Bethan Ellis Owen a Rhiannon Boyle.

 

Mae criw Dirty Protest yn falch i fod yn ôl yng Nghaernarfon hefo ein noson Gymraeg PROTEST FUDUR.

Ers ei sefydlu yn 2007, mae Dirty Protest Theatre wedi gweithio gyda dros 100 o ysgrifennwyr o Gymru gan berfformio dramau newydd i gynulleidfaoedd mewn lleoliadau amrywiol fel tafarndai, clybiau, siop kebabs, siop trin gwallt a choedwig...

 

*NOSON YN CYNNWYS IAITH GREF*

07.07.2017 | 19:30 - Tocynnau