galeri


Mabinogi ar Gân

image

Ym Mlwyddyn Chwedlau Cymru, bydd Côr Ieuenctid Môn a Chôr Siambr William Mathias yn cyflwyno ‘Mabinogi’ - cyfres o ganeuon yn seiliedig ar y Pedair Cainc gan Hector Macdonald a Mererid Hopwood, a ‘Culhwch ac Olwen’ gan William Mathias a Gwyn Thomas, 50 mlynedd union wedi’r perfformiad cyntaf yn Eisteddfod Y Bala 1967.

23.06.2017 | 19:30 - Tocynnau