galeri


Alien: Covenant [15]

image

Mae criw llong o drefedigaeth yn darganfod paradwys goll, ond gyda bygythiad y tu hwnt i’w dychymyg, a rhaid iddynt geisio treiddio trwy beryglon er mwyn dianc.

 

Dyma ffilm ‘Sgrin am Sgrin’ (£1 y tocyn) mis Awst. Yn anffodus, nid yw’n bosib archebu tocynnau ar-lein, ond mae modd archebu drwy ffonio 01286 685 222 neu o Galeri (awgrymwn eich bod yn archebu tocynnau ymlaen llaw)

17.08.2017 | 19:30 - Tocynnau